Agerrebereko borda I / II

Lurriztiederra auzoa 13
Mota: Landetxe osoa
Lekuak: 6+2 / 6+1
Tfnoa: 608.133.583
www.agerreberekoborda.com